logo

Bolig I Byens Byggemarked

Følg med i de sidste nye trends inden for bolig.
Byens byggemarked holder dig opdateret med de sidste nye trends inden for bolig. Læs spændende artikler om nyheder til boligen og få de sidste nye ideer og inspiration du selv kan komme i gang med i dag.

Energirenovere dit hus og få en klimavenlig bolig

I de seneste år er det kommet endnu mere på tale at energirenovere sin bolig, dels på grund af de høje priser på el og varme, men også påvirkningerne på klimaet.

Har du lige købt hus, vil du bygge til, eller lave en større renovering af dit hjem, så er det oplagt at tænke energirenovering af hus ind i projektet. Med en energirenovering kan du både sænke dine omkostninger til energi og husets CO2 udledning.

Når du skruer ned for energiforbruget, sætter du nogle positive klimaaftryk og du får et mere klimavenligt hus. Du vil også opleve at dit hus bliver væsentlig mere attraktivt, og stige i værdi.

De fleste boligejere vil opleve at deres hus på et tidspunkt skal gennemgå en renovering i større eller mindre grad, Det kan være nyt tag hvor det så er oplagt at udføre en efterisolering af loftrummet. Det kan være renovering af æstetisk karakter eller en mere gennemgribende ændring ved hele boligens tilstand.

Før du går i gang med at energirenovere din bolig, så er der nogle overvejelser du skal gøre dig.

Annoncer

BB
lavprisvvs

Energirenovere dit hus og få en klimavenlig bolig

I de seneste år er det kommet endnu mere på tale at energirenovere sin bolig, dels på grund af de høje priser på el og varme, men også påvirkningerne på klimaet.

Har du lige købt hus, vil du bygge til, eller lave en større renovering af dit hjem, så er det oplagt at tænke energirenovering af hus ind i projektet. Med en energirenovering kan du både sænke dine omkostninger til energi og husets CO2 udledning.

Når du skruer ned for energiforbruget, sætter du nogle positive klimaaftryk og du får et mere klimavenligt hus. Du vil også opleve at dit hus bliver væsentlig mere attraktivt, og stige i værdi.

De fleste boligejere vil opleve at deres hus på et tidspunkt skal gennemgå en renovering i større eller mindre grad, Det kan være nyt tag hvor det så er oplagt at udføre en efterisolering af loftrummet. Det kan være renovering af æstetisk karakter eller en mere gennemgribende ændring ved hele boligens tilstand.

Før du går i gang med at energirenovere din bolig, så er der nogle overvejelser du skal gøre dig.

Hvorfor vil du energirenovere?

Som det første skal du overveje hvorfor du vil energirenovere. Er det for at spare penge, slippe for kulde og træk, fordi du vil gøre noget godt for miljøet, eller påtænker du at sælge huset inden for nærmeste fremtid.

I mange ældre huse f.eks. parcelhuse fra 1970’erne vil det være realistisk at halvere varmeudgiften og samtidig få et mere behageligt og bedre indeklima.

Går du med planer om at sælge huset, er det også en stor fordel hvis huset er energirenoveret. Rigtig mange huskøbere ser i dag på hvilket energimærke huset har.

Et ambitiøst mål, kan være at nedbringe energiforbruget til det niveau, som bygningsreglementet stiller krav om til nye huse. Men ser du på økonomien i det, vil det blive så dyrt at det aldrig kan svare sig. Her kan det faktisk bedre betale sig at nedrive det gamle hus, og så bygge et helt nyt.

Hvilken energimæssig tilstand er huset i?

Husets energimæssige tilstand er afgørende, så start med at få et overblik over hvor godt isoleret dit hus er. Hvor meget isolering er der på loftet, er der hulmursisoleret, er der energivinduer, hvilket varmeanlæg er der, og hvor gammel er f.eks. oliefyr, gasfyr og elpaneler.

Der kan være god hjælp at hente i husets energimærke, en energirapport der er lavet, hvis du har købt hus inden for de sidste 25 år. Siden 1997 har det været lovpligtigt, at alle boliger i Danmark skal energimærkes ved et salg. I 2006 kom der en yderlig stramning af kravene til energimærkning.

En energimærkerapport indeholder også en plan, med forslag til hvad du kan gøre for at spare på energien, både på varme, el og vand.

Rapporten kan hjælpe dig med at lægge en plan for de mest optimale renoveringsopgaver.

Har du ikke en energimærkerapport, kan du få en energirenovering rådgiver til at gennemgå huset. Rådgiveren kan også hjælpe med at prioritere, hvilke projekter det bedst kan betale sig at gå i gang med.

Du kan også få lavet en termografisk undersøgelse af huset. Termografi er en varmeteknisk undersøgelse af et hus, hvor man tager et billede af huset med et særligt kamera der er temperaturfølsomt. Billedet vil vise hvor varmen siver ud igennem husets konstruktioner.

Annoncer

Må energirenovering ændre husets udseende?

Hvis ydermuren skal isoleres udefra, vil det påvirke husets udseende da det så vil få en ny facade. På ældre hustyper som murmestervillaer og patriciervilla vil det ofte gå ud over husets charme og stil. Her kan man så vælge at efterisolering af ydervæg indefra.

Du skal også sikre dig at der ikke er noget i lokalplanen, servitutter eller bestemmelser fra kommunen, der strider imod din renovering, og det ikke er et fredet eller bevaringsværdigt hus.

Hvilke energiforbedringer kan betale sig i dit hus?

En energirenoveringsplan vil typisk indeholde nedenstående opgaver.

 • Efterisolere loft og tag
 • Isolering og tætning af ydermur
 • Efterisolering gulv, efterisolering af krybekælder
 • Isolering af kældervægge og gulv
 • Isolering af sokkel og fundament
 • Udskiftning af vinduer eller ruder
 • Forbedring eller udskiftning af varmeanlæg
 • Ventilation med genbrug af varme
 • Isolering af varme og vandrør
 • Udskiftning af pumper
 • Udskiftning af termostater
 • Udskiftning eller isolering af varmtvandsbeholder eller varmeveksler


Du skal så afklare hvilke projekter der bedst kan betale sig at gennemføre i dit hus, hvilke energibesparelser der giver mest varmebesparelse for de penge du investere. Der kan også være forbedringer du er nødt til at lave, inden du kan gå videre med de andre projekter på listen.

Det er ikke de samme energiforbedringer der bedst kan betale sig i alle huse. Energiforbedringsplanen skal derfor tage udgangspunkt i det enkelt hus.

 • Husets alder og oprindelige konstruktion, hvilken tagkonstruktion huset har, og om der er kælder.
 • Er huset energiforbedret tidligere, f.eks. nye vinduer, efterisoleret eller et nyt fyr.
 • Husets opvarmningsform, er det elvarme, et ældre eller nyere olie/gasfyr, fjernvarme eller anden varmekilde.

Love og regler ved energirenovering

Når du energirenovere skal du overholde bygningsreglementet. Hvis du påtænker at bygge om, bygge til eller renovere er du ifølge bygningsreglementet forpligtet til at efterisolere. Det betyder at du skal efterisolere hvis du skifter husets tag, facade eller vinduer.

Er du i tvivl om hvad du må og ikke må, så skal du kontakte en professionel håndværker eller bygningsrådgiver, så du får den rigtige vejledning.

Vedvarende energikilder

Har du tænkt vedvarende energikilder ind i din renoveringsplan? Når du er i gang med renovering af dit hus og får energirenoveret samtidig, har du måske også tænkt på hvilke vedvarende energikilder der kunne være en mulighed.

Som privatperson kan du bidrage til den positive udvikling ved at skifte til en grøn og vedvarende energikilde. Her i Danmark har du mulighed for at benytte dig af solceller på taget, en husstandsvindmølle, jordvarme eller en varmepumpe.